Aan:
FAX 024-37395473
Jurimark
Tolhuis 20-12
6537 LW Nijmegen

betreft: merkenscan

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw website, willen wij u verzoeken een Merkenscan voor ons te verrichten, aan de hand van de volgende gegevens:

 1. Adresgegevens
  Wij willen uw rapportage graag ontvangen op het volgende adres:
  U kunt ook uw factuur hier naar toe sturen.
  Indien het rapportadres en het factuuradres verschillen, graag beide vermelden.
  Denkt u aan uw e mail adres?

 2. Wij gebruiken de volgende namen:
  Afhankelijk van uw activiteiten, betekent dit de volgende namen:
  De productnamen, eventuele namen van dienstenpakketten en uw bedrijfsnaam.
  Aangezien merken voor met name genoemde producten (of diensten) worden geregistreerd, is ook opgave van de producten (en diensten) waarvoor u de namen gebruikt van belang.

 3. Eventuele veranderingen van de lading van een naam zijn de volgende
  Een voorbeeld kan zijn dat de (als merk geregistreerde) naam van uw levensverzekering een eigen leven is gaan leiden op het gebied van (persoonlijk) financieel advies.

 4. Wij zijn actief in de volgende landen
  Merkenrechten zijn bij uitstek gebonden aan landsgrenzen. Dus, hoe compleet uw merkenportefeuille ook is in de Benelux, in Duitsland heeft u er bijvoorbeeld niets aan.

 5. De merken kunnen op de volgende namen staan
  Merken zijn altijd geregistreerd op naam van een (natuurlijk) persoon, of een rechtspersoon, zoals een B.V. Als een merk op naam staat van de verkeerde, kan dat vervelende gevolgen hebben. Daarom hoort bij een merkenscan ook aandacht aan de geregistreerde naam van de houder.
  Hierbij kan het voor en eenmanszaak van belang zijn eventuele voorgangers te onderzoeken.
  Voor alle andere rechtsvormen, is de bedrijfsnaam van belang, andere namen in het concern (wellicht heeft u een beheer B.V. en een of meer werk B.V.'s) en de namen van de eigenaren van de bedrijven en eventuele voorgangers.

Wij zien uit naar de ontvangst van uw rapportage, waarvan wij weten dat u hiervoor drie werkdagen nodig heeft.

Met vriendelijke groet,