Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact

Andere rechten

 • Octrooirecht
  Octrooien worden alleen verleend op technische uitvindingen. In de praktijk zijn de eisen die aan een uitvinding worden gesteld verder niet erg hoog, het voldoet snel. Alleen een octrooi kan bescherming geven voor technische aspecten van een product, of een werkwijze.
  Klik hier
  voor nadere informatie over octrooien.

 • kwekersrecht
  Het betreft hier het recht op een nieuw plantenras. Het recht heeft veel weg van het octrooirecht maar de inhoud varieert per plantensoort. Een ras mag alleen onder de gegeven naam worden verhandeld, terwijl een eventueel merk voor dit ras automatisch vervalt.

 • topografieënrecht
  Dit recht betreft de indeling van (computer) chips. Het is op te vatten als een overgang tussen het octrooirecht en het auteursrecht.
Voor anderen die verwante activiteiten verrichten kunt u klikken op links.

 Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.
info@jurimark.nl