Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact

Merken

Merken dienen ter onderscheiding van waren en diensten. Gevolg is, dat een 'merk' dat geen onderscheidend vermogen heeft, geen merk kan zijn en daardoor voor registratie geweigerd wordt. Indien u wilt weten of uw merk aan deze eisen voldoet, klik dan op criteria.

Merken kunnen in beginsel alle vormen aannemen, zoals de vorm van een flesje parfum, zelfs heeft een bedrijf de muziek die u hoort als u in de wacht wordt gezet als merk gedeponeerd. Wat dacht u van de kleur van een telefooncel? Toch zijn woordmerken en beeldmerken, zeg maar de naam van een product en het logo, de belangrijkste.

De redenen om een merk te doen deponeren zijn dat u het merk voor uzelf wilt houden, maar ook om alvast het recht hierop te reserveren. Het registreren van een merk hoeft namelijk niet meteen met het gebruiken ervan samen te gaan. U kunt dus een naam bedenken, voor uzelf reserveren en zelfs daarna pas een product ontwikkelen of een marktonderzoek doen.

Merken worden geregistreerd voor bepaalde producten of diensten. Een registratie kan worden ingeroepen wanneer het merk, of een daarmee overeenstemmend teken, wordt gebruikt voor de waren (of diensten) waarvoor het geregistreerd is, of daaraan soortgelijke waren (of diensten).

Een schoonmaakmiddel is soortgelijk aan de diensten van een schoonmaakbedrijf. snoepjes en software kunnen wel naast elkaar bestaan.

Wij raden altijd aan om, voorafgaand aan het in gebruik nemen van een naam, ongeacht of het de naam van uw bedrijf is, en ongeacht of u de naam voor uzelf wilt houden of niet, ons een onderzoek naar de beschikbaarheid te laten verrichten. Dat kan ernstige consequenties voorkomen.

Klik hier voor een overzicht van onze diensten op het gebied van merken.

Nederland heeft met België en Luxemburg een verdrag gesloten, waardoor een merk automatisch voor deze drie landen geldig is. De registratieprocedure in de Benelux omvat een onderzoek naar eerdere rechten, in andere landen echter meestal niet.Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.

 


info@jurimark.nl