Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact
<<

Merkendiensten welke Jurimark voor u kan verrichten:

Onderzoeken of een merk voor uw goederen of diensten beschikbaar is. De hieraan verbonden kosten zullen u meevallen en zijn veel lager dan het terughalen van producten, of het opnieuw reclame maken voor een nieuwe naam. Waarschijnlijk heeft u voor uw briefpapier reeds meer geld gereserveerd dan voor dit onderzoek noodzakelijk is.

U bijstaan in de keuze of en waar het merk te deponeren. Ook als een naam vrij is voor gebruik, betekent dat niet dat deze naam ook geregistreerd kan worden. Wij sluiten onze beschikbaarheids onderzoeken overigens altijd af met een inschatting van de registreerbaarheid van de betreffende naam.

Het verzorgen van de merkregistratieprocedure. Wij begeleiden de gehele procedure en zijn, door samenwerking met buitenlandse collega's, in staat om wereldwijd uw rechten te waarborgen.

Het bewaken van uw merk na registratie. Dit is noodzakelijk om latere inbreuk makende depots te signaleren, opdat tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

Indien van toepassing, kunnen wij voor u oppositie indienen tegen de registratie van een merk.

Merken zijn, net als andere activa, overdraagbaar. Wij kunnen de formaliteiten voor u voorbereiden en zorg dragen voor de noodzakelijke aantekening in de registers

Indien een derde inbreuk maakt op uw rechten, kunnen wij voor u proberen de zaak, zonder procederen, te schikken. Zo'n poging is in de praktijk ook van belang om bij een gerechtelijke procedure sterker te staan.

Indien een schikkingspoging geen succes heeft, kunnen wij uw advocaat bijstaan. Dat is vooral dienstig wanneer uw huisadvocaat niet in het industriële eigendom is gespecialiseerd.
Heeft u behoefte aan professionele bijstand op het gebied van merk creatie, klik dan op links.Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.

 


info@jurimark.nl