Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact

<<

Criteria voor de registratie van een merk

Een merk dient, om geregistreerd te kunnen worden, aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het merk mag niet uitsluitend bestaan uit een gangbare term voor de waren
  • Het merk mag niet uitsluitend bestaan uit gangbare termen in de handel.
  • Het merk mag niet misleidend zijn (CHOQ voor oploskoffie bijvoorbeeld)
  • Het merk mag niet in strijd zijn met de openbare zeden.
  • Het merk mag niet op een lijst met tekens, zoals vlaggen, en afkortingen van VN onderdelen, staan.
  • Daarnaast moet het merk onderscheidend vermogen hebben.

Tenslotte is een merk niet geldig indien, en voor zover, het valt binnen de beschermingsomvang van een ander, eerder, merk. Echter, de houder van dit eerdere merk dient hier zelf actie ondernemen om zijn merk te beschermen. In zo'n geval wordt registratie van het nieuwe merk niet geweigerd.Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.

 


info@jurimark.nl