Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact

<<

Octrooien

Octrooien worden alleen verleend voor uitvindingen. Zo'n uitvinding kan een nieuw apparaat zijn, maar ook bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze, of een nieuw mengsel. Om in aanmerking voor een octrooi te komen, moet een uitvinding aan drie eisen voldoen:


Hij moet nieuw zijn. Hieronder valt alle kennis, wereldwijd, die openbaar is op de dag van het depot. Om aan deze eis te voldoen is absolute geheimhouding tussen het moment van de uitvinding en het depot van de octrooiaanvrage vereist.

Hij moet inventief zijn, met andere woorden, niet voor de hand liggen.

Hij moet toepasbaar zijn in de techniek. Op een maas in de belastingwet kunt u geen octrooi krijgen. Wel op een apparaat dat het voordeel van toepassing hiervan uitrekent.
Octrooien zijn gedurende een periode van maximaal 20 jaar geldig. Na verlening moet voor instandhouding jaarlijks een recht betaald worden.

Octrooirecht is een apart specialisme, binnen het industriële eigendom. Voor meer informatie over het aanvragen van octrooi kunt u zich wenden tot Altenburg Patent.

Om optimale beschermingte genieten, is het het beste om merk en octrooi te combineren. klik op merk en octrooi voor nadere informatie.Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.
info@jurimark.nl