Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact

<<

Wat is een werk in de zin van het auteursrecht?

De auteurswet geeft geen definitie van het begrip werk, maar geeft een opsomming van werken waarop auteursrecht kan rusten. De rechtspraak heeft daarentegen wel een definitie ontwikkeld, die er op neer komt dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter met het persoonlijke stempel van de maker moet hebben.

Een vage uitdrukking, die echter inhoud dat auteursrechten gelden voor de persoonlijke keuzes van de maker bij het maken van het werk. Dat een boek persoonlijke keuzes bevat is duidelijk. Echter, recent is een beroep op auteursrechten voor de bijsluiter bij medicijnen afgewezen.

Afhankelijk van het soort werk, zijn de eisen aan de mate van originaliteit anders. Met name op het gebied van de vormgeving van nieuwe producten zijn de eisen die gesteld worden hoog. Vaak is het daarom verstandiger om een nieuw vormgegeven product als model te deponeren, om zeker te zijn dat het beschermd is tegen namaak.

Hoewel een databank uitsluitend gegevens bevat, waar geen auteursrechten op rusten, heeft de databank zelf wel dergelijke rechten, doordat er een selectie van de gegevens heeft plaats gevonden.

Op een werk kunnen meerdere auteursrechten rusten. Op een vertaalde roman bijvoorbeeld, rusten rechten van de auteur, van de vertaler, van de ontwerper van het kaft, van de eventuele illustrator en mogelijk ook nog van de vormgever. Vandaar dat het vaak voorkomt dat alle rechthebbenden het beschermen van hun rechten aan een organisatie overdragen (bijvoorbeeld de BUMA en de STEMRA) of zorgen voor andere rechten.

Vaak wordt bijvoorbeeld een logo, ook wanneer er auteursrechten op rusten, als merk gedeponeerd, om duidelijkheid te scheppen over het eigendom wanneer er inbreuk wordt gepleegd.Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.


 info@jurimark.nl