Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact

<<

Wat is het industriële eigendom ?

Het industriële eigendom betreft eigenlijk het recht om tegen na-aperij beschermd te worden. Het is een specialisme binnen het handelsrecht en omvat een heel scala aan verschillende rechten, die allemaal neerkomen op een exclusieve exploitatie van kennis en van reputatie die voorbehouden is aan de eigenaar van het recht.

Voor de meeste bedrijven zijn met name het merkenrecht, het recht op de bedrijfsnaam, het modellenrecht en het auteursrecht het belangrijkste. Daarnaast zullen producerende bedrijven met het octrooirecht in aanraking komen. Elders op deze website kunt u meer informatie over deze rechten aantreffen. Ook over ander rechten, zoals het kwekersrecht en het topografieënrecht kan Jurimark u adviseren.

Behalve auteursrechten, moeten alle tot het industriële eigendom behorende rechten eerst aangevraagd worden. Na verlening omvat de bescherming maximaal datgene waar oorspronkelijk om gevraagd is. Natuurlijk komt u alleen achter een onbedoeld gebrek in de bescherming indien dit stuk bescherming nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er sprake is van inbreuk. Op dat moment kan het gebrek aan bescherming niet meer gerepareerd worden, en zo'n gebrek is dan ook erg kostbaar. Vandaar dat het van het grootste belang is om te voorkomen dat een dergelijk gebrek plaats vind.

Jurimark is opgericht om bedrijven bij te staan in alle aspecten van het industriële eigendom en is, door middel van samenwerking met agenten wereldwijd, in staat om voor het aanvragen van al deze rechten zorg te dragen.

Behalve voor vastlegging van rechten, kan Jurimark u bijstaan in het vermijden van conflicten met rechten van anderen. Wij kunnen voor u onderzoeken uitvoeren naar bestaande rechten, u adviseren inzake de reikwijdte van deze rechten en waar nodig u bijstaan in het vinden van oplossingen.

Per rechtsgebied kunt u doorklikken naar een overzicht van onze diensten.Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.

 info@jurimark.nl