Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact

<<

Voorbeeld voor het verschil tussen een merk en een handelsnaam

De op deze elders op deze website gegeven informatie over de verschillen tussen een merk en een handelsnaam is nogal abstract. Vandaar dat hieronder een voorbeeld is gegeven waaruit de verschillen erg duidelijk blijken.

Het probleem
Toen in Amsterdam het nieuwe station van Ajax een naam diende te hebben, is gekozen voor ArenA.

Het bleek echter dat in het centrum van Amsterdam ook een Arena actief was, een jongerencentrum, onder de naam Arena - sleepin Amsterdam. Het centrum was echter groter dan de meeste jongerencentra, onder andere Tina Turner heeft daar eens opgetreden. Dit heeft weinig met voetbal te maken, maar de ArenA was ook bedoeld voor optredens van grote popbands.

De Arena - sleepin kreeg na verloop van tijd telefoontjes voor de andere ArenA, en ook werd post voor deze Arena bij de verkeerde ArenA bezorgd.

Al met al erg lastig, en de eerste Arena is dan ook gaan procederen - op grond van inbreuk op haar handelsnaam en later tevens op grond van inbreuk op haar merkenrecht.

De rechtszaak
De eerste uitsprak was dat beide Arena's elkaar dienden te dulden. De bescherming op grond van de Handelsnaamwet zou niet zover gaan dat er hier problemen op zouden treden, beide Arena's zouden op termijn duidelijk apart van elkaar onder dezelfde naam kunnen blijven bestaan.

In hoger beroep heeft de eerste Arena bewijsmiddelen van de reeds geconstateerde verwarring ingebracht. Op grond van de bewezen verwarring is toen de ArenA verboden de naam verder te gebruiken. De Arena - sleepin heeft later de zaak met de ArenA geschikt.

Commentaar
Met een merk ARENA (een woordmerk, dat al het gebruik van dit woord afdekt) had de Arena -sleepin met grotere zekerheid, en minder bewijsmiddelen, ook deze uitspraak kunnen verkrijgen.

Een merkenprocedure was waarschijnlijk niet eens noodzakelijk geweest, en had veel minder bewijsmiddelen nodig gehad. Niet alleen betekent minder bewijsmiddelen minder werk voor uw advocaat, dus minder kosten, maar ook minder informatie die u uw concurrent verstrekt.

Toepassing
Onlangs kregen wij een vraag:

Wij heten HXX b.v. (de Xen zijn letters, maar natuurlijk houden wij de vragensteller anoniem) Nu is onlangs een collega in de buurt begonnen, onder de naam HAXX. Kunnen wij actie tegen deze naam ondernemen?

Ons antwoord:
Het handelsnamenrecht is (zoals u wellicht op onze webiste www.jurimark.nl, Nederlands, bedrijfsnamen) heeft gelezen een recht dat is gebaseerd op: - gebruik - verwarring tussen ondernemingen.
Hoezeer HXX en HAXX ook op elkaar lijken, de letter H wordt als 'HA' uitgesproken, u zult moeten aantonen dat HXX verward wordt met HAXX. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door verkeerd verzonden brieven, mails of telefoontjes te verzamelen. Zonder dat zal het erg moeilijk worden.
De ArenA, waar Ajax voetbalt, heeft een conflict gehad met een cultureel centrum in Amsterdam, Arena. Gelijke naam, zelfde vestigingsplaats, toch moesten bewijzen van verwarring (zoals zojuist genoemd) getoond te worden. Die waren er, zodat de eerste Arena de latere mocht verbieden de naam te gebruiken. De zaak is overigens later geschikt, de eerste Arena heet nu anders, op kosten van de latere.
Had u HXX als merk geregistreerd, dan was de zaak geheel anders geweest: HAXX lijkt verwarringswekkend veel op HXX (zie boven) waardoor u HAXX had kunnen verplichten een andere naam te kiezen.

 Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.


info@jurimark.nl