Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact

<<

Handel

  Indien u een product koopt en verkoopt waar een derde intellectuele eigendomsrechten op heeft, dan kan het zijn dat u inbreuk op de rechten van deze derde. Zelfs wanneer u deze, te goede trouw in Nederland heeft gekocht is dat het geval, maar dan kunt u de rechthebbende informeren waar u de waren heeft gekocht. In de regel is dat afdoende. Kocht u de waren van de rechthebbende, dan is alles natuurlijk in orde.

  Daarom is, in de praktijk, de kans dat een handelaar problemen krijgt doordat zijn producten inbreuk maken op de rechten van een derde niet groot. Dit wordt anders op het moment dat u gaat exporteren of importeren.

  Doet u dat wel, klik dan op importeurs

  Wel moet u oppassen met het vullen van verpakkingsmateriaal. Reeds meermalen zijn handelaren in gas veroordeeld voor merkeninbreuk nadat zij een lege gasfles met daarop een merk hadden gevuld. Vreest u dat u wellicht hiermee te maken kunt krijgen, info@jurimark.nl.

  Uw bedrijfsnaam

  Veel handelaren realiseren zich niet dat hun bedrijfsnaam ook als merk fungeert. Toch weet u hoe belangrijk goede contacten met uw afnemers zijn. Ook is vaak veel vakmanschap noodzakelijk om aan interessante producten te komen, waardoor uw afnemers bij u terugkomen, en niet naar een ander gaan. Dit betekent dat u, als handelaar, investeert in het opbouwen van uw bedrijfsnaam, dus in uw merk.

  In alle gevallen kan de naam van uw bedrijf in conflict komen met bestaande rechten. Deze rechten betreffen zowel de handelsnaam als het merkenrecht. Voor een uitleg hierover verwijzen wij u naar merkenproblemen bij bedrijfsnamen.  Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.
 


info@jurimark.nl