Home
Algemeen
Merken
Bedrijfsnamen
Modellen
Auteursrechten
Andere rechten
Contact

<<

Producenten

De producent van een product dient bij uitstek rekening te houden met rechten van derden.

Octrooien
Los van het willen verkrijgen van eigen octrooien, kan het zijn dat u met octrooien van anderen te maken krijgt. Een octrooihouder heeft een exclusief recht op de exploitatie van zijn uitvinding, en kan anderen verplichten om te stoppen. Ook als u per ongeluk inbreuk maakt kan deze derde u laten stoppen. Een onderzoek kan u veel ellende besparen. Daarnaast kan het ook voor u interessant zijn om op uw innovaties een octrooi te verwerven. Graag verwijzen wij u hieromtrent naar de informatie over octrooien.

Modelrechten
De vormgeving van een model is vatbaar voor bescherming, waardoor u met rechten van derden te maken kunt krijgen. Ook dan kan het gevolg zijn dat u met het produceren van producten in deze vorm moet stoppen. Helaas is het niet mogelijk om een onderzoek te doen of uw stoel bijvoorbeeld nog vrij is. Graag verwijzen wij u hieromtrent naar de informatie over modellen in het algemene gedeelte, links aan te klikken.

Auteursrechten
Indien uw producten niet als model beschermd zijn, kan het zijn dat ze onder het auteursrecht vallen. Voor uitgevers is dit vanzelfsprekend, maar software valt bijvoorbeeld ook onder dit recht. Ook kunst valt hier onder. Voor algemene informatie over auteursrechten verwijzen wij u naar het algemene gedeelte, links aan te klikken.

Merkenrechten
Tenslotte is het ook mogelijk dat de naam die u aan uw producten wilt geven niet meer beschikbaar is. Dat kan het gevolg zijn van oudere merkregistraties, die niet noodzakelijk voor dezelfde producten geregistreerd hoeven te zijn.

Wij kunnen een zogeheten beschikbaarheidsonderzoek verrichten naar deze naam, desgewenst wereldwijd. Als de naam vrij is, is het bijna altijd van groot belang om deze ook voor uzelf te reserveren. Wij kunnen dit voor u verzorgen, eveneens wereldwijd. Een onderdeel van de registratieprocedure in de Benelux is overigens een beschikbaarheidsonderzoek voor deze Benelux, hetgeen reeds na enkele weken volgt, waardoor lang niet altijd een onderzoek vooraf noodzakelijk is.

Voor algemene informatie over merken verwijzen wij u naar het algemene gedeelte, links aan te klikken.

Uw bedrijfsnaam

Veel handelaren realiseren zich niet dat hun bedrijfsnaam ook als merk fungeert. Toch weet u hoe belangrijk goede contacten met uw afnemers zijn. Ook is vaak veel vakmanschap noodzakelijk om aan interessante producten te komen, waardoor uw afnemers bij u terugkomen, en niet naar een ander gaan. Dit betekent dat u, als handelaar, investeert in het opbouwen van uw bedrijfsnaam, dus in uw merk.

In alle gevallen kan de naam van uw bedrijf in conflict komen met bestaande rechten. Deze rechten betreffen zowel de handelsnaam als het merkenrecht. Voor een uitleg hierover verwijzen wij u naar merkenproblemen bij bedrijfsnamen.Het bovenstaande is bedoeld als algemene informatie. Wij helpen u graag deze informatie naar uw specifieke situatie te vertalen. Voor al uw vragen info@jurimark.nl. Wij beantwoorden al uw vragen binnen een werkdag indien per fax of email ontvangen.
 


info@jurimark.nl